STRUKE:

Petrus de Dacia

Petrus de Dacia [pe'trus ~ da:'ci·a] (Petar Skandinavski: do XII. st. Dacia je bio naziv za Dansku, potom za cijelu Skandinaviju), švedski književnik (Gotland, oko 1230Visby, 1289). Dominikanac; studirao u Kölnu te Parizu, gdje je bio učenik Tome Akvinskoga. Predstavnik srednjovjekovne mistike; pisao na latinskome jeziku. Napisao jedno od najznamenitijih djela švedskoga srednjovjekovlja u kojem je, ispisujući životopis mističarke Kristine iz Stumbela, dojmljivo predočio život svojega doba (Vita Christinae Stumbelensis). Gotlandski skladatelj Friedrich Mehler (1896–1981) skladao je operu o njegovu životu (Petrus de Dacia u Visbyju, 1929).

Citiranje:
Petrus de Dacia. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48022>.