STRUKE:

Pinter, Tomislav

Pinter, Tomislav, hrvatski kemičar (Zagreb, 13. IX. 1899Zagreb, 7. II. 1980). Studirao kemiju, fiziku i matematiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. God. 1923. položio profesorski ispit i doktorirao 1926. Od 1924. asistent, od 1945. izvanredni i od 1959. redoviti profesor u Zavodu za kemiju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, 1945–70. predstojnik toga zavoda. Bavio se kemijskom kinetikom (posebno problemima katalize) i termodinamikom ireverzibilnih procesa te teorijom tekućega stanja, što je povezivao s biološkim sustavima. God. 1954–56. predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva. Od 1963. izvanredni član JAZU (danas HAZU). Pisac više knjiga i udžbenika, od kojih se ističe Fizikalna kemija za medicinare (1951).

Citiranje:
Pinter, Tomislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48300>.