TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pio VI.

Pio VI. (pravo ime Giannangelo Braschi), papa od 1755. do 1799 (Cesena, 25. XII. 1717Valence, Francuska, 29. VIII. 1799). Dugo je djelovao u upravi Svete stolice, od 1773. kardinal. Njegov su pontifikat obilježili sukobi oko statusa Papinske Države. U suzbijanju jozefinizma uzaludno je posjetio Beč 1782. Osudio je jansenistička stajališta pistojske sinode, borio se protiv febronijanizma (stvaranje nadnacionalnih crkvi bez papina primata) te osudio Emske punktacije (1786), koje su ograničile vlast nuncija i težile većem osamostaljenju Katoličke crkve u Njemačkoj. Nakon duljeg oklijevanja osudio je 1791. Građansku konstituciju o svećenstvu, kojom je Crkva u Francuskoj 1790. bila odvojena od Rima i priključena francuskoj državi. S Francuskom, koja je za Direktorija zaposjela Papinsku Državu, sklopio je Tolentinski ugovor (1797). Na zapovijed Direktorija uhićen je 1798 (nakon nereda u Rimu) i bio zatočen u Valenceu (južna Francuska).

Citiranje:
Pio VI.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48317>.