STRUKE:

piroklorska grupa

piroklorska grupa (piro- + grč. χλωρός: zelenkastožut), grupa kubičnih minerala, s općom formulom (Na, Ca, U)2 × (Nb, Ta, Ti)2O6(OH, F). U gruboj se podjeli razlikuju tri podgrupe: piroklorska (Nb + Ta > 2 Ti; Nb > Ta), mikrolitska (Nb + Ta > 2 Ti; Ta > Nb) i betafitska 2 Ti ≥ (Nb + Ta), a finija je podjela razrađena na osnovi prisutnosti dodatnih elemenata. Kristali su većinom crni, bez kalavosti. Genetski su vezani uz pegmatite alkalnih i kiselih eruptiva, tufove, kontaktne mramore i skarnove. Piroklorskoj je grupi sastavom i izgledom slično više minerala tetragonske, rompske i monoklinske simetrije, npr. grupa euksenita i fergusonita.

Citiranje:
piroklorska grupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48402>.