TRAŽI DALJE:
STRUKE:

plazmodij

ilustracija
PLAZMODIJ, Plasmodium, razvoj krvotruskovaca – 1. sporociste, 2. sporozoiti, 3. slinska žlijezda komarca, 4. stijenka crijeva, 5. razvoj u komarcu, 6. u čovjeku, 7. u endotelu, 8. u krvi, 9. merozoiti, 10. eritrociti, 11. shizont, 12. gamonti, 13. mikrogameta, 14. oplodnja, 15. crijevna šupljina, 16. zigota

plazmodij (prema plazma) (Plasmodium), rod praživotinja iz potkoljena truskovaca (Sporozoa), iz reda krvotruskovaca (Haemosporidia). Žive kao nametnici u eritrocitima čovjeka i nekih drugih kralježnjaka te uzrokuju malariju. Plazmodiji su obavezni paraziti, a za potpuni su im razvoj potrebna 2 domaćina: komarac iz roda Anopheles, u kojem se množe spolnim načinom ili gamogonijom, i čovjek, u kojem se množe nespolnom višestrukom diobom ili shizogonijom. Kada čovjeka ubode zaraženi komarac, u krv se zajedno s komarčevom slinom unose infektivni sporozoiti. Oni iz periferne krvi dospijevaju u jetrene stanice, gdje se počnu hraniti njihovom citoplazmom i rasti. Ubrzo iz svakog od njih diobom nastaje velik broj tzv. merozoita. Napadnute jetrene stanice pucaju zbog unutarnjega pritiska izazvanoga mladim merozoitima, koji se rasipaju po jetrenim sinusima i ulaze u eritrocite. U eritrocitima započinje nova faza njihova života, tzv. shizogonija u krvi. Kod nekih se vrsta plazmodija (P. falciparum) događa da ulaskom merozoita u eritrocite preeritrocitarna ili jetrena razvojna faza spontano nestane, a zadržava se samo shizogonija u krvi; kod P. vivax i P. malariae jetrena faza može trajati i više godina i tako biti uzrokom višestrukih kasnijih ponavljanja bolesti.

Merozoiti koji su ušli u eritrocite hrane se hemoglobinom, citoplazma im raste, stvaraju pseudopodije i izgledaju kao amebe (ameboidni stadij); kao proizvod probavljenoga hemoglobina u citoplazmi parazita nakupljaju se zrnca crnosmeđega malaričnoga pigmenta. Kada dovoljno narastu, zaokruže se i podijele na određen broj novih merozoita (npr. P. falciparum na 8 do 16, P. malariae na 8 do 12). Pravilno poredani podsjećaju na dudov plod, prema čemu se taj stadij i naziva stadijem morule (lat. morum: dudinja). Merozoiti u fazi rasta i hranjenja nazivaju se trofozoiti, a zreli diobeni oblici shizonti. Zreli shizonti razore eritrocit, a merozoiti raspršeni u krvi napadaju nove eritrocite. Vrijeme koje je potrebno da merozoit sazrije do zreloga shizonta te da nastanu novi merozoiti koji napadaju nove eritrocite, različito je za pojedine vrste: P. vivax i P. falciparum trebaju 48 sati, a P. malariae 72 sata. Prilikom svakoga pucanja eritrocita kod bolesnika se javlja malarični napad. To može potrajati 6 do 10 tjedana, a onda se trofozoiti iz krvi malo-pomalo gube. Međutim, već nakon nekoliko shizogoničnih ciklusa, neki se merozoiti počnu pretvarati u spolno diferencirane gametocite: ženske, s jezgrom na periferiji i kompaktnom citoplazmom, i muške, s jezgrom u sredini rahle citoplazme. Oba se ta oblika ne mogu dalje razvijati u čovjekovu organizmu, pa je potrebno da dospiju u želudac komarca iz roda Anopheles. U njem se nađu kada se komarac napije bolesnikove krvi. U komarčevu želucu mikrogameta oplodi makrogametu, koja se uvuče u želučanu stijenku i pretvori se u oocistu. U oocisti diobom nastaju sporozoiti. Nakon pucanja ciste sporozoiti se rasprše po komarčevoj hemolimfi, a posebno se koncentriraju u žlijezdama slinovnicama, odakle ubodom komarca dospijevaju u čovjekov krvni optok.

Citiranje:
plazmodij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48668>.