Plečnik, Jože

ilustracija
PLEČNIK, Jože, Narodna i sveučilišna knjižnica u Ljubljani, 1936-40.
ilustracija1ilustracija2

Plečnik, Jože, slovenski arhitekt (Ljubljana, 23. I. 1872Ljubljana, 7. I. 1957). Studirao u Grazu i Beču, gdje je bio učenik O. Wagnera. Od 1911. profesor na Umjetničko-obrtnoj školi u Pragu, a od 1920. na Tehničkome fakultetu u Ljubljani; član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti od 1938. Rana djela u Beču (kuća Langer, 1901; palača Zacherl, 1905) pokazuju secesijska ishodišta. God. 1920. bilo mu je povjereno preuređenje Hradčana (unutrašnje i vanjsko uređenje, vrtovi, dvorišta, prolazi i javni spomenici), koje je oblikovao modernim arhitektonskim izrazom naglašena plasticiteta. U Sloveniji je isprva gradio sakralne građevine (crkve Uzašašća u Bogojini, 1924–26., sv. Franje Asiškoga u Šiški /Ljubljana/, 1925–27), a potkraj 1920-ih izradio je urbanističke projekte Ljubljane. Projektirao je Narodnu i sveučilišnu knjižnicu (1936–40) i preuredio Križanke (1954–56), a izvan užega središta izgradio je Stadion (1925–37) te ljubljansko groblje Žale (1939–41), varirajući povijesne građevne tipove s funkcionalnim zahtjevima. Autor je mnogobrojnih crteža, spomenika (Janu Žižki u Pragu, 1913), nacrta za predmete primijenjene umjetnosti, postava izložaba i opreme knjiga.

Citiranje:
Plečnik, Jože. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48673>.