STRUKE:

adipinska kiselina

adipinska kiselina (heksan-dikiselina), bezbojni kristali topljivi u alkoholu i eteru, HOOC(CH2)4COOH. Dobiva se oksidacijom cikloheksanola dušičnom kiselinom. Služi u industriji umjetnih smola i polimernih materijala (najlon), a u prehrambenoj industriji može zamijeniti vinsku kiselinu.

Citiranje:
adipinska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=487>.