STRUKE:

pluralna društva

pluralna društva (lat. pluralis: mnogostruk), naziv za društva koja su podijeljena etničkim, političkim, kulturnim, jezičnim, konfesionalnim i dr. rascjepima. Takve podjele u društvu uzrokuju sukobe koji mogu ugroziti stabilnost političkog sustava. Na institucionalnoj razini rascjepi mogu uzrokovati fragmentaciju u zakonodavnim tijelima (parlamentu), što može otežati odlučivanje. Najpoznatiji je model prevladavanja takva stanja model konsocijacijske (konkordacijske) demokracije, koji zagovara demokraciju utemeljenu na sudjelovanju manjina (etničkih, konfesionalnih, političkih i dr.) u procesu najčešće konsenzualnog odlučivanja. Primjer je uspješne konsocijacijske demokracije politički sustav Švicarske.

Citiranje:
pluralna društva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48816>.