STRUKE:

Pogačnik, Jože

Pogačnik, Jože, slovenski književni povjesničar (Kovor kraj Tržiča, 14. III. 1933Rijeka, 18. VIII. 2002). Studij slavistike završio 1958. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, doktorirao 1963. temom o J. Stritaru na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1959. bio asistent za slovensku književnost. Bio je izvanredni (1971–81), potom redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Novome Sadu, na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1981–91) te na Pedagoškom fakultetu u Mariboru (do umirovljenja 1995). Predavao je na mnogim europskim i američkim sveučilištima. Redoviti član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti bio je od 1997. Glavno područje njegova interesa bila je slovenska književnost od najstarijih razdoblja do suvremenosti, hrvatska književnost te komparatistika, prije svega južnoslavenskih književnosti. Objavljivao je na slovenskome, hrvatskome, srpskome, njemačkom i engleskom jeziku. Djela: Povijest slovenske književnosti (Zgodovina slovenskega slovstva, s F. Zadravcem, 1968–72), Teze in sinteze (1976), Parametri in paralele (1978), Na raskrižjima povijesti (Na križiščih zgodovine, 1981), Norme in forme (1981), Slovenska Lijepa Vida ili potraga za čudotvornom ružom (Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno, 1988), Dvadesetostoljetna slovenska književnost (Twentieth Century Slovene Literature, 1989), Diferencije i interferencije (Differenzen und Interferenzen, 1989), Starija slovenska književnost (Starejše slovensko slovstvo, 1990), Slovenska književnost (s I. Cesarom, 1991), Poludjeli kompasi: suvremenikova bilježnica (Ponoreli kompasi: sodobnikova beležnica, 1996), Prevrjednovanja (Prevrednotenja, 2001), Tragovi u vremenu (2001) i dr.

Citiranje:
Pogačnik, Jože. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48986>.