TRAŽI DALJE:
STRUKE:

policentrizam

policentrizam (poli- + -centrizam), načelo o postojanju više centara odlučivanja u nekom društvu, zajednici, pokretu, državi (dioba vlasti). Izraz se počeo češće upotrebljavati od 1956., kada ga je formulirao P. Togliatti u svojem oporučnom Podsjetniku iz Jalte, nakon XX. kongresa KP Sovjetskog Saveza. Doktrina o policentrizmu bila je uperena protiv teorije o postojanju jednoga centra, odnosno prakse koja je nalagala poštovanje samo jedne »partije vodilje« ili »države vodilje« u međunarodnom (komunističkom) radničkom pokretu. Nasuprot tomu, Togliatti je zastupao policentrični sustav, koji je odgovarao tadašnjim prilikama u svijetu i novomu stanju u međunarodnom radničkom pokretu.

Citiranje:
policentrizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49120>.