STRUKE:

Politeo, Dinko

Politeo, Dinko, hrvatski novinar i publicist (Stari Grad, 31. V. 1854Zagreb, 5. III. 1903). Nakon završene gimnazije u Splitu, polazio Bogosloviju u Zadru i Filozofski fakultet u Zagrebu. U to je doba surađivao u Obzoru i zadarskome Narodnom listu. Nakon izbacivanja sa Sveučilišta 1875 (zbog studentskih prosvjeda) uređivao u Zadru Narodni list, a od 1884. u Splitu bio je prvi urednik Naroda. U Zagrebu je uređivao Obzor 1889–94., potom i pravašku Hrvatsku. Pokrenuo 1894. časopis Mlada Hrvatska, u kojoj je gotovo sve članke sam pisao, kritizirajući odstupanja od liberalizma. Narušena zdravlja, 1896. izgubio je vid, ali je nastavio surađivati u novinama, diktirajući svoje tekstove. Okušao se i kao pisac pa je 1895. izvedena njegova drama Marija Stančevićeva. U estetskim je prosudbama bio konzervativan. Značajnija djela: Srbsko-hrvatsko pitanje u Dalmaciji (1889), Izabrani članci (I–II, 1901–02).

Citiranje:
Politeo, Dinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49230>.