STRUKE:

azilien

azilien [azil·j63338'] (franc.), kulturna skupina mlađega paleolitičkog i mezolitičkog razdoblja (oko 9000–8000. pr. Kr.), nazvana prema nalazištu Mas d’Azil u južnoj Francuskoj (departman Ariège). Raširena je u južnoj Francuskoj, sjevernoj Španjolskoj i na britanskim otocima. U nalazima kamenog oruđa izdvaja se mikrolitičko oruđe, koje se stavljalo u koštani ili drveni držak, a među koštanim, jednoredni ili dvoredni plosnati harpuni. Tipični su nalazi te kulture oslikani riječni oblutci, koji su možda imali magijsko značenje, na kojima se prepoznaju nove apstraktne likovne koncepcije.

azilien. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4928>.