TRAŽI DALJE:
STRUKE:

polustih

polustih, naziv za dio stiha do cezure ili od nje do kraja stiha neovisno o tome jesu li ti dijelovi jednaki. Ako su jednaki, riječ je o simetričnome stihu i cezuri, a ako nisu, o asimetričnome stihu i cezuri. Primjeri su simetričnih stihova u francuskoj književnosti aleksandrinac (6 + 6), u ruskoj šestostopni jamb, a kod nas trohejski osmerac (4 + 4) i trohejski dvanaesterac (6 + 6). Asimetrični su trohejski deseterac (4 + 6), jampski jedanaesterac (5 + 6). S cezurom kao granicom riječi koja dijeli polustihove najčešće se poklapa i polukadenca, odn. intonacijski signal. Stihovi koji sadrže dvije cezure nazivaju se tročlanima, a njihovi dijelovi nisu polustihovi, nego članci.

Citiranje:
polustih. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49295>.