STRUKE:

poluvodička brojila

poluvodička brojila, brojila s poluvodičkim detektorima koja služe za detekciju i mjerenje energije ionizirajućega zračenja. Kao detektor služi zaporno polarizirani pn-spoj. Kada nabijena čestica prolazi kroz kristal poluvodiča, ona gubi energiju ionizacijom atoma kristalne rešetke, stvarajući parove negativnih i pozitivnih nositelja pokretnoga naboja – elektrone i šupljine. Ugrađeno električno polje u prijelaznome području pn-spoja razdvaja stvorene nositelje; pritom elektroni odlaze na pozitivnu n-stranu, a šupljine na negativnu p-stranu. Time se stvara vrlo slaba, kratkotrajna električna struja, koja se pojačava i registrira. Prve detekcije čestica poluvodičkim detektorima ostvarene su 1949., a u širu su uporabu poluvodička brojila ušla 1959. Najčešće se kao poluvodiči rabe silicij te germanij dopiran atomima litija.

Citiranje:
poluvodička brojila. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49300>.