poljodjelska biotehnologija

poljodjelska biotehnologija, ukupnost tehnika razvijenih radi poboljšanja svojstava biljaka, životinja i mikroorganizama ili proizvodnje novih tvari u njima. Poljodjelska biotehnologija uključuje tehnike in vitro razvoja nove genetske varijabilnosti (genetičke modifikacije, somaklonska varijabilnost, fuzija protoplasta), identifikaciju i razlikovanje genotipova s pomoću DNA markera radi ubrzanja selekcijskoga procesa, te kloniranje organizama važnih za poljoprivredu. Najveće komercijalno značenje imaju biljke klonirane in vitro, oslobođene patogena, te genski modificirane biljke (dobivene genetičkim inženjerstvom) kojih se komercijalni uzgoj u svijetu, od 1996. kada su zasijane prve, stalno povećava.

Citiranje:
poljodjelska biotehnologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49323>.