TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ponuda

ponuda.

1. Količina dobara ili usluga koju su prodavatelji (proizvođači, trgovci, vlasnici) voljni prodati i isporučiti kupcima po određenim cijenama i drugim uvjetima prodaje u nekom razdoblju. Ponuđena dobra i usluge moraju imati određena svojstva kojima mogu zadovoljiti kupčeve potrebe, tj. uporabnu vrijednost koju kupac prepoznaje i na osnovi koje određuje intenzitet svoje želje da ih za određenu novčanu naknadu kupi. Ponuda robe i usluga ovisi o cijeni koju prodavatelj očekuje postići, o konkurenciji drugih ponuđača koji nude ista dobra i usluge ili njihove bliske zamjene te o njegovoj potrebi da ih što prije proda. Ponuda određene robe ili usluge u danom trenutku ovisi i o proizvedenoj količini ili mogućnosti njihove izravne proizvodnje, o mogućnosti dragovoljne promjene veličine zaliha te trenutačnoj mogućnosti njihova uvoza i izvoza. Na dulji rok ponuda na tržištu ovisi o mogućnosti proizvodnje dodatnih količina robe i usluga i njihova uvoza, što opet ovisi o troškovima proizvodnje, povećanju kapaciteta proizvodnje i tehnološkim promjenama, što pak može zahtijevati različita razdoblja prilagođavanja, te o očekivanim promjenama cijena tih dobara i usluga u dotičnim razdobljima. Brzina i intenzitet prilagođavanja ponude promjenama cijena naziva se elastičnošću ponude na cijene. Obično se, što je cijena veća, povećava i ponuda, a niža cijena dovodi do njezina pada. Obrnuto, ako ponuda raste brže od potražnje, cijene padaju, a ako je ponuda nedovoljna ili raste sporije od potražnje, cijene rastu.

2. Poslovna inicijativa proizvođača ili ponuđača usluga za isporuke dobara ili obavljanje usluga po određenoj cijeni i drugim uvjetima izvršenja, ako kupac (naručitelj) na njih pristane. Na osnovi ponude sklapa se kupoprodajni ili koji drugi ugovor, kojim se potraživanja i obveze definitivno preuzimaju. Prema sadržaju, ponuda može biti opća, pojedinačna, specijalna te u obliku odgovora na upit naručitelja. Razlikuju se i obvezne i neobvezne ponude. Neobvezna ponuda ne obvezuje ponuđača, osim ako kupac odmah ne potvrdi prihvat. Obvezna ponuda obvezuje ponuđača ako ju kupac prihvati u roku koji je u njoj naznačen. Ponuda se obično sastoji od opisa proizvoda ili opisa usluge, kvalitete, cijene, načina i roka isporuke ili izvršenja, načina plaćanja i dr.

3. Ponuda novca, količina novca koja u danom trenutku postoji u nekoj zemlji. Iskazuje se veličinom novčane mase, koja se može po obuhvatu različito definirati. Uz papirni i kovani novac te putničke čekove i bankarske depozite, ponuda novca može obuhvaćati štedne uloge, novčarske fondove, strane valute, ovisno o širini obuhvata likvidnih sredstava koja mogu služiti za potrebe plaćanja. O veličini novčane ponude odlučuje središnja banka zemlje u skladu s potrebama likvidnosti i drugim ciljevima ekon. politike.

Citiranje:
ponuda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49439>.