TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pop, Sever

Pop, Sever, rumunjski lingvist (Poiana Ilvei, okrug Bistriţa-Năsăud, 27. VII. 1901Louvain, Belgija, 17. II. 1961). Studirao filologiju na Filozofskom fakultetu u Cluju (1919–23), god. 1925–27. bio na studiju u Parizu. Od 1923. do 1940. radio na Sveučilištu u Cluju, uglavnom predajući dijalektologiju. God. 1941–47. bio je profesor na Sveučilištu u Rimu, a od 1948. na Katoličkom sveučilištu u Louvainu, gdje je osnovao i vodio Međunarodni centar za opću dijalektologiju (od 1951) te njegov časopis Orbis (izlazi od 1952). Temeljan je njegov prinos realizaciji Rumunjskoga jezičnog atlasa (Atlasul lingvistic român), što ga je zamislio i pokrenuo S. Puşcariu. Osim drugih mnogobrojnih studija iz dijalektologije, za lingvistiku je značajna njegova vrlo opsežna monografija Dijalektologija: povijesni pregled i metode jezičnih anketa (La Dialectologie: aperçu historique et méthodes d’enquêtes linguistiques, I–II, 1950) te Rumunjska gramatika (Grammaire roumaine, 1948).

Citiranje:
Pop, Sever. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49446>.