STRUKE:

adjektivizacija

adjektivizacija (prema adjektiv), u lingvistici, morfološko-sintaktički način bezafiksalne tvorbe preobrazbom (konverzijom) drugih vrsta riječi u pridjeve; popridjevljenje. U hrvatskome se popridjevljuju uglavnom glagolski pridjevi i prilozi, te dobivaju značenje stalnoga svojstva, pridjevnu morfološku kategoriju i atributnu funkciju (idući, bivši, zreo, ugrožen).

Citiranje:
adjektivizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=499>.