STRUKE:

Požeški sandžak

Požeški sandžak, osmanska vojnoupravna jedinica koja je obuhvaćala veći dio Slavonije pod osmanskom vlašću. Pošto su Osmanlije 1537. osvojili Požegu i okolicu, to je područje bilo uključeno u krajiško područje pod nazivom vilajet Srijem (poslije Srijem i Požega). God. 1540/41. na istom je području bio ustrojen Požeški sandžak, koji je sa širenjem Osmanskoga Carstva mijenjao pripadnost pojedinim višim upravnim jedinicama (ejalet, beglerbegluk). Nedugo nakon osnutka pripao je Budimskomu ejaletu, 1580. Bosanskomu, a nakon 1600. Kanjiškomu ejaletu. Isprva je bio podijeljen u tri kadiluka (Požega, Brod, Gorjan) te 15 nahija, a taj se broj nakon završetka osmanskih osvajanja 1579. povećao na 6 kadiluka (novi su bili Osijek, Orahovica i Virovitica) te 30 nahija.

Citiranje:
Požeški sandžak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49904>.