TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pratnja

pratnja.

1. U glazbi, oznaka za dijelove neke glazbene teksture manje važnosti i samostalnosti od glavne melodije, koju se izvodi u solističkoj dionici. Javlja se u instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj glazbi od najranijih vremena (npr. ritmičko pljeskanje dlanovima kao pratnja pjevu), a u umjetničkoj glazbi od antičke Grčke (npr. aulodija i kitarodija kao oznake za pratnju pjeva aulosom ili kitarom). U srednjovjekovnoj crkvenoj vokalnoj a cappella glazbi nije bilo pratnje, ali se smatra da je pjevanu liriku trubadura (truvera, Minnesängera i sl.) pratio na glazbalu instrumentalist minstrel. Renesansna glazba ponovno je afirmirala pratnju, npr. u tzv. intabuliranju višeglasja za jedan glas i pratnju na lutnji ili orguljama. Od razdoblja baroka sve do početka XX. stoljeća pratnja je opet u nekim glazbenim žanrovima i vrstama zadobila važnu ulogu. Tako je solistička glazba za glas ili solo glazbalo (kantate, sonate, suite, koncerti i dr.) uz pratnju tzv. continua kao pretežito akordičke pratnje, bilježenog u obliku generalbasa, važna stavka glazbe XVII. i XVIII. stoljeća. U glazbi klasicizma, osobito J. Haydna, W. A. Mozarta i L. van Beethovena, prateće dionice često preuzimaju dio tematske razradbe i motivičke provedbe od solističkih dionica, a u glazbi romantizma (npr. u solo pjesmama F. Schuberta ili operama R. Wagnera) prateća glazbala (npr. glasovir ili cijeli orkestar) postaju im gotovo ravnopravna. U XX. stoljeću umjetnost glasovirske pratnje postala je profesionalna specijalnost, a glazbena pratnja doživljava sadržajno i pojmovno proširenje pojavom filma i elektroničkih medijâ (radio, televizija i dr.).

2. U vojništvu, borbena postrojba, njezin dio ili vojnik dodijeljeni za zaštitu nekoj drugoj postrojbi, konvoju, osobama i sl. Tako se npr. pratnjom smatra zrakoplov dodijeljen za zaštitu drugoga zrakoplova tijekom zadaće; naoružana straža koja osigurava konvoj, vlak, zatvorenike i dr., ili prati važne osobe kao izraz počasti; pripadnik oružanih snaga dodijeljen za pratnju, pomoć i vođenje pojedinca ili skupine.

Citiranje:
pratnja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49972>.