TRAŽI DALJE:
STRUKE:

adjudikacija

adjudikacija (lat. adiudicatio: dosuda), u rimskome pravu, dosuda prava vlasništva i drugih stvarnih prava u postupku za diobu nasljedstva ili zajedničke imovine. Kod dražbe (javne prodaje), dodjela stvari najboljemu ponuđaču. U međunarodnome pravu, dosuđivanje spornog područja ili njegova dijela arbitražnom odlukom ili jednoj ili drugoj strani u sporu.

Citiranje:
adjudikacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=500>.