TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Babić, Ivo

Babić, Ivo, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Trogir, 17. VI. 1946). Diplomirao i doktorirao (1982) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 1974. ravnatelj Muzeja grada Trogira, od 1977. profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1979. na Nastavničkom fakultetu u Splitu (danas Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu). Istražuje poglavito kulturnu baštinu Trogira i Splita, s naglaskom na njezinoj zaštiti. Glavna djela: Trogir (fotomonografija, 1976), Prostor između Splita i Trogira (1984), Trogirska katedrala (1989), Pomak prema crnom (2005).

Citiranje:
Babić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5011>.