TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prekrupa

prekrupa, poluproizvod dobiven suhim drobljenjem ili mljevenjem žitarica, i to tako da se što više sačuvaju grube čestice (pljevica) i omotači zrna, a što finije samelje i iskoristi endosperm. Sastoji se od pljevice (promjer čestica > 1270 μm), grube (> 1000 μm) i fine (> 250 μm) krupice te brašna (< 150 μm). Melje se u mlinovima s više valjaka, a na situ se frakcije razdvajaju po veličini čestica, pa se endosperm bolje odvaja od omotača zrna. Tako se npr. pivski slad prerađuje u sladnu prekrupu, a pšenica i kukuruz u pšeničnu i kukuruznu prekrupu (krupicu) kao pekarske ili pivarske sirovine.

Citiranje:
prekrupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50125>.