prevoditeljstvo

prevoditeljstvo, djelatnost koja se bavi prenošenjem ili prijenosom nekoga jezičnog iskaza (izričaja) izraženoga sredstvima jednoga jezika na neki drugi, jednakovrijedan (ekvivalentan) jezični iskaz izražen sredstvima toga drugog jezika. Prenošenje jezičnih iskaza iz jednoga jezika u druge jezike uz očuvanje značenja naziva se prevođenje, a proizvod dobiven operacijom prevođenja naziva se prijevod. U početcima prevoditeljstva najčešći pojavni oblici prevođenja bili su pismeni prijevodi (svetih tekstova, visoke književnosti), no poslije se izdiferenciralo usmeno prevođenje (tumačenje) sa simultanim i konsekutivnim prevođenjem kao svojim podvrstama. U nekim zemljama (Australija, Kanada) razvilo se prevođenje (community interpreting) za potrebe socijalne skrbi za useljenike koji ne znaju engl. jezik. Uza sve te pojavne oblike uskoga prevođenja bilo je i nastojanja oko strojnoga prevođenja, ali su valjani teoretski razlozi i prevoditeljska praksa pokazali da je strojno prevođenje nemoguće (odnosno moguće u ograničenoj mjeri i u manje ili više grubom obliku) i da računalo može poslužiti jedino kao pomagalo u procesu prevođenja (computer-aided translation).

Citiranje:
prevoditeljstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50268>.