TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Prijatelj, Ivan

Prijatelj, Ivan, slovenski književni povjesničar, teoretičar i prevoditelj (Vinice kraj Sodražice, 23. XII. 1875Ljubljana, 23. V. 1937). Studij slavistike završio 1902. u Beču, gdje je bio učenik V. Jagića. Od 1919. predavao je noviju slovensku književnost i poglavlja iz drugih slavenskih književnosti na novoosnovanom Sveučilištu u Ljubljani. Utemeljitelj moderne slovenske književne historiografije, pozitivističku je metodu proširivao novim metodama, osobito duhovnom poviješću (Geistesgeschichte): O kulturnom značenju slovenske reformacije (O kulturnem pomenu slovenske reformacije, 1908), Janko Kersnik, njegovo djelo i doba (Janko Kersnik, njega delo in doba, I–II, 1910–14), Preteče i idejni utemeljitelji ruskoga realizma (Predhodniki in idejni utemeljitelji ruskega realizma, 1921), Uvod u povijest kritike (Uvod v zgodovino kritike, 1928), Duhovni profili slovenskih preporoditelja (Duševni profili slovenskih preporoditeljev, 1935), i dr. Njegova predavanja iz slovenske književnosti objavio je A. Ocvirk (Slovenska kulturnopolitička i književna povijest: 1848–1895 – Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina: 1848–1895, I–V, 1955–85). Prevodio je s ruskoga (A. S. Puškin, N. V. Gogolj, I. S. Turgenjev).

Citiranje:
Prijatelj, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50330>.