primarna društvena grupa

primarna društvena grupa, skup dvoje ili više ljudi koji dijele osjećaj jedinstva i koji su međusobno povezani preko razmjerno ustaljenih obrazaca društvene interakcije. Primarne društvene grupe odlikuju se visokim stupnjem osobne prisnosti i suradnje; odnosi među članovima grupe temelje se na uzajamnom poistovjećivanju, ljubavi, poštovanju, razumijevanju i suosjećanju. Karakterizira ih malobrojno članstvo, dugotrajna kontinuirana interakcija, neformalna komunikacija, neformalno uspostavljena ograničenja te ekspresivne veze. Glavni tipovi primarnih društvenih grupâ jesu obitelj, susjedstvo i grupe vršnjaka (prijatelja). Prema američkom sociologu Ch. H. Cooleyu te su grupe gotovo univerzalne, tj. nalazimo ih u svim vremenima i na svim stupnjevima razvoja, a predstavljaju osnovu za oblikovanje društvene prirode i ideala pojedinaca. Stoga one funkcioniraju i kao moćno sredstvo društvene kontrole. (→ društvena grupa)

Citiranje:
primarna društvena grupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50369>.