TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pripovjedač

pripovjedač, u fikcionalnom pripovijedanju glas odgovoran za pripovjedni iskaz, posredovanjem kojega se predočuje neka radnja. Pripovjedač je uvijek tekstualna tvorevina pa ga treba razlikovati od autora čak i onda kada nastupa kao tvorac pripovjednoga teksta. Prednaratološka teorija proze razlikuje pouzdanog i nepouzdanoga pripovjedača. Pouzdani, autorski ili objektivni pripovjedač stoji izvan ispripovijedanoga svijeta i o njem govori s određene distance te sa širokim poznavanjem likova i događaja koje iznosi. Najčešće je riječ o tzv. pripovjedaču iz trećega lica. Nepouzdani je pripovjedač lik u pripovjednom tekstu zbog čega je njegovo poznavanje pripovijedane situacije pristrano, obojeno njegovim subjektivnim stajalištem o drugim likovima i o događajima (pripovjedač iz prvoga lica). Osim osnovnoga razlikovanja između autora i pripovjedača suvremena naratologija razlikuje i pripovjedača i implicitnog autora te autora funkcije. Za razliku od implicitnog autora, tj. okvirne ili izvantekstne instancije, te od autora funkcije, tj. intertekstne instancije pripovjednoga teksta koja ga spaja s drugim tekstovima autorskog opusa, pripovjedač pripada unutrašnjosti određenoga teksta. Pripovjedačeva se djelatnost očituje prije svega kroz njegov odnos prema likovima, odn. kroz stajalište pripovjedača određeno podjednako i njegovim stajalištem prema njima i mjestom među njima. Odnos s naslovljenikom pripovijedanja ili kontakt podrazumijeva sklop pretpostavki koje pripovjedač ima o njegovoj jezičnoj, književnoj i kulturnoj kompetenciji. Status pripovjedača odnos je pripovjedača prema samomu sebi, ponajprije određen pripovjedačevim društvenim identitetom ili mjestom koje mu u tekstu dodjeljuje autor. Kao dimenzija same pripovjedne djelatnosti, status pripovjedača govori o njegovoj pouzdanosti, svjetonazoru, pripadnosti stilskoj ili žanrovskoj tradiciji.

Citiranje:
pripovjedač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50436>.