STRUKE:

prirodna bogatstva

prirodna bogatstva, različite vrste resursa koji u svojem prirodnome obliku služe kao osnova gosp. aktivnosti. Proizlaze iz prirodne materije koju ljudi mijenjaju i prilagođavaju svojim potrebama te prirodnih sila koje iskorištavaju u procesima proizvodnje. Dijele se prema različitim kriterijima; općeprihvaćena je podjela na tlo, vegetaciju, životinjski svijet, vode, minerale i klimu. Prema kriteriju podrijetla, prirodna bogatstva dijele se na živa (životinje i biljke) i neživa (tlo, zrak, voda). Prema kriteriju vremena obnovljivosti, dijele se na neobnovljive (mineralne sirovine) i obnovljive (biljni i životinjski svijet, voda, vjetar, Sunčeva energija). Prirodna bogatstva pojedine države u mnogome utječu na njezin položaj u svjetskom gospodarstvu i određuju domet njezina polit. utjecaja. Suvremeno je doba donijelo pojačanu eksploataciju svih oblika prirodnih bogatstava, što je dovelo do narušavanja ekološke ravnoteže te sve više jača svijest o njihovoj ograničenosti i potrebi zaštite na načelima održivoga razvoja. Ta je problematika dovela do razvoja niza nevladinih udruga za zaštitu okoliša te do ekoloških pokreta, a potaknula je i politički uspon zelenih stranaka.

Citiranje:
prirodna bogatstva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50443>.