pročišćavanje

ilustracija
PROČIŠĆAVANJE, shema uređaja za pročišćavanje vode s otklanjanjem dušika i fosfora – 1. rešetka, 2. pjeskolov, 3. proces nakon predobradbe, 4. denitrifikacija, 5. uklanjanje fosfora, 6. bistrenje

pročišćavanje, uklanjanje suvišnih sastojaka, primjesa i nečistoća. – U kemijskoj industriji pročišćavanje je sastavni dio gotovo svih tehnoloških operacija, a obavlja se fizikalnim, fizikalno-kemijskim ili kemijskim postupcima, za koje ponekad postoje posebni nazivi, npr. rafinacija nafte, rafinacija šećera, rektifikacija alkohola, purifikacija seruma i sl. Za fizikalno pročišćavanje kapljevina od mehaničkih primjesa primjenjuje se filtracija na različitim poroznim materijalima (pijesku, ugljenu, koksu, situ, platnu, filtarskom papiru) te centrifugiranje. Voda se pročišćava filtracijom, koagulacijom, destilacijom ili ionskom izmjenom, a dezinficira se kloriranjem. Važnu primjenu imaju postupci za pročišćavanje velikih količina pitkih i otpadnih voda. Ulja se čiste cijeđenjem kroz sita ili u centrifugama. Zrak se pročišćava na posebnim filtrima, tehnički plinovi pročišćavaju se propuštanjem kroz ugljen ili kroz kapljevine u kojima se nečistoće apsorbiraju, a čvrste kemikalije višekratnom kristalizacijom. Metali se pročišćavaju taljenjem, otapanjem u kiselinama, taloženjem ili elektrolizom.

Citiranje:
pročišćavanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50520>.