TRAŽI DALJE:
STRUKE:

profit

profit (njem. Profit < franc. profit < lat. profectus: napredovanje, dobit), u užem smislu, višak prihoda nad rashodima (→ dobit); u širem značenju, nagrada poduzetniku za preuzimanje rizika i rukovođenje. Profit je razlika između ostvarene cijene proizvoda i troškova plaćenih kao cijene utrošenih materijala i drugih proizvodnih inputa (sirovine, energija, amortizacija) te kao prinosa na proizvodne čimbenike (nadnice za rad, renta za uporabu zemlje, kamata za uloženi kapital). Budući da cijenu proizvoda određuje tržište, tj. ono što je kupac voljan dati za proizvod, i budući da su svi sudionici u proizvodnji plaćeni za ono čime su pridonijeli proizvodnji kao isporučitelji utrošenih materijala ili kao vlasnici proizvodnih čimbenika, profit je legitimna zarada poduzetnika kao inicijatora i organizatora proizvodnje i nositelja poslovnoga rizika. Očekivani profit može se pokazati i kao poslovni gubitak ako je suma svih troškova do naplate cijene veća od ostvarene cijene. U normalnim poslovnim uvjetima, profit mora biti pozitivan kao nagrada poduzetniku za ulazak u poslovnu akciju, uz prihvaćanje rizika i neizvjesnosti, koja će mu omogućiti da ostvari veću zaradu od one koju bi mu netko drugi bio spreman platiti za njegovo poslovno upravljanje. Na uređenom tržištu, s mnogo konkurenata i stabilnim cijenama, teško je ostvariti visoki profit jer konkurencija ruši i ujednačava cijene i ostavlja malo prostora za profit. Zato poduzetnici istražuju nova područja i nove načine izbjegavanja konkurencije uvodeći nove proizvode i proizvodne kombinacije te povoljnije lokacije. Profit je trajan izvor svih vrsta inovacija i mobilnosti proizvodnih čimbenika premda ostvarene prednosti ne može trajno zadržati jer ih konkurencija stalno poništava. Zbog toga je profit najkolebljiviji izvor dohotka, a sve se poslovne promjene najbrže osjete na visini profita.

Citiranje:
profit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50545>.