TRAŽI DALJE:
STRUKE:

proizvod

proizvod, rezultat proizvodne djelatnosti koji se materijalizira u ekon. dobru i nakon dovršenoga procesa izradbe, neovisno o toj djelatnosti, dobiva samostalnu egzistenciju u svojem predmetnom obliku te svojim uporabnim svojstvima može zadovoljiti određenu vrstu ljudskih potreba. Svaki proizvod rezultat je posebnoga proizvodnoga procesa te ga karakterizira poseban tehnol. postupak kojim se dobiva i vrsta materijala od kojega je napravljen. Za razliku od usluga kojih se uporaba ostvaruje već u trenutku njihove proizvodnje, proizvodi se mogu akumulirati, prenositi u prostoru i vremenu te upotrijebiti onda kada je to potrebno. Oni čine najveći dio materijalnoga bogatstva društva, a mogu biti potrošna ili proizvodna dobra. Uporaba proizvoda zahtijeva odgovarajuće znanje kako bi se njegova svojstva mogla svrsishodno iskoristiti. Proizvodi mogu biti glavni i sporedni. Glavni su proizvodi rezultat osnovne djelatnosti koja je izravno usmjerena na njihovu proizvodnju i u izradbi kojih se koristi najveći dio upotrijebljenoga materijala. Sporedni se proizvodi proizvode usputno, namjerno ili zbog nužne povezanosti tehnol. procesa, ali nisu njihov glavni, a često ni poželjni rezultat. Prema stupnju dorađenosti i uporabljivosti razlikuju se gotovi proizvodi, koje se može staviti u krajnju namjeravanu uporabu, od sirovina, nedovršenih proizvoda i poluproizvoda, koji predstavljaju elemente ili stupnjeve proizvodnje danoga proizvoda.

Citiranje:
proizvod. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50570>.