STRUKE:

proizvodni faktori

proizvodni faktori, resursi koji su potrebni za proizvodnju dobara. Dijele se na primarne (rad, kapital, zemlja) i na izvedene (tehnologije, istraživanje i razvoj, obrazovanje, usavršavanje i dr.). Primarni proizvodni faktori razvrstavaju se u materijalne i subjektivne; rad, sredstva za rad i predmete rada; rad i sredstva za proizvodnju; zemlju, proizvedena sredstva za proizvodnju i ljudski rad itd. U ekonomskoj se teoriji kao poseban proizvodni faktor ističe poduzetništvo, a u novije doba informacija te sve više znanje i znanost. Kvantitativni odnos količine proizvoda i upotrijebljenih proizvodnih faktora može se izraziti nekom od funkcija proizvodnje. Pojedinačne odnose količine proizvoda i količine utrošenoga faktora smatramo njegovom produktivnošću, pa se u tom smislu govori o produktivnosti rada, kapitala, zemlje itd.

Citiranje:
proizvodni faktori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50571>.