prometna signalizacija

ilustracija
PROMETNA SIGNALIZACIJA, horizontalna
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

prometna signalizacija, oznake, znakovi, oprema i uređaji za vođenje i sigurno odvijanje prometa. Prometnom korisniku prenosi obavijest o trenutačnom ili budućem stanju prometnoga sustava, brzini kretanja i položaju korisnika u sustavu, preporučenom i obveznom načinu kretanja i dr. Obavijest se korisniku može izravno prenijeti vizualno, slušno, dodirom, ili posredstvom uređaja u prometalu. U cestovnom prometu obično se dijeli na horizontalnu, vertikalnu i svjetlosnu signalizaciju, te prometno-sigurnosnu opremu.

Horizontalna signalizacija obuhvaća oznake na kolniku koje se ucrtavaju, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor. U pravilu su bijele, a iznimno žute ili druge boje. Razvrstavaju se na uzdužne oznake (pune i isprekidane crte), poprječne (crte, trokuti, kosnici, graničnici, pješački i biciklistički prijelazi) i ostale oznake (strjelice, prometni otoci, natpisi, parkirališna mjesta). Vertikalnu signalizaciju čine prometni znakovi opasnosti, izričitih naredbi, obavijesti, obavijesti za vođenje prometa i promjenljivi prometni znakovi. Postavlja se uz desnu stranu kolnika ili iznad kolnika (konzolni i portalni znakovi). Oblici, izmjere, boje i mjesta postavljanja prometnih znakova propisani su, a dopunske ploče pobliže određuju njihovo značenje. Svjetlosnu signalizaciju čine prometna svjetla (→ semafor) i svjetleći znakovi. Prometnim se svjetlima upravlja prometom vozila (motornih vozila, bicikala, tramvaja) i pješaka, obilježavaju prijelazi ceste preko željezničke pruge i upozorava na radove na cesti. Svjetlosnu signalizaciju čine i smjerokazni stupići (s reflektirajućim plohama) i svjetleći stupovi. Prometno-signalizacijsku opremu čine označivači ruba kolnika (smjerokazni stupići, reflektirajući znakovi, štapovi za snijeg), označivači radova, zaprjeka i oštećenja kolnika (ploče, branici, stupovi, stošci, pokretne ploče s treptačima, znakovima i svjetlećim strjelicama), vodilice i usmjerivači prometa (premjestivi rubnjaci, montažne ograde), ograde za zaštitu (od zasljepljivanja ili prelaska životinja) i prometna zrcala. Radi veće prometne sigurnosti ili posebnih prometno-tehn. zahtjeva, prometni znakovi mogu biti i promjenljivi (različite vrste prikaznika).

Pojam prometna signalizacija u užem smislu obuhvaća prometno-signalizacijske uređaje u cestovnom, željezničkom, pomorskom prometu i prometu unutarnjim vodama. (→ signal)

Citiranje:
prometna signalizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50639>.