STRUKE:

Protulipac, Ivan

Protulipac, Ivan, hrvatski pravnik i katolički djelatnik (Karlovac, 4. VII. 1899Trst, 31. I. 1946). God. 1923. doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1923. do 1927. bio je odvjetnički pripravnik u Karlovcu, Bjelovaru i Zagrebu, a potom, do 1945., samostalni odvjetnik u Zagrebu. Bio je prvi predsjednik Hrvatskoga orlovskoga saveza u Zagrebu (1923–29) te Velikoga križarskoga bratstva (1931–38), u osnutku kojega je sudjelovao. God. 1936. bio je predsjednik Katoličke akcije za zagrebačku nadbiskupiju, a 1939–41. sudjelovao je u radu Saveza hrvatskih junaka. Za Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne Države Hrvatske više je puta bio zatvaran. U svibnju 1945. emigrirao je najprije u Austriju (Klagenfurt), potom u Italiju (Rim, Trst), gdje je 1946. bio ubijen, vjerojatno po nalogu Udbe. Autor je knjige Hrvatsko orlovstvo (1926).

Protulipac, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50778>.