STRUKE:

protuzračna obrana

protuzračna obrana, mjere, postupci i djelovanja koji se poduzimaju za sprječavanje ili smanjivanje učinkovitosti protivničkoga napada iz zraka. Jedan je od najvažnijih borbenih operativnih sustava na bojištu. Temeljne su zadaće protuzračne obrane motrenje i obavještavanje o stanju u zračnom prostoru, vatreno djelovanje po protivničkim ciljevima u zraku, poduzimanje mjera za smanjivanje učinaka napada iz zraka i otklanjanje njegovih posljedica, te uništavanje protivničkih zrakoplova i dr. zrakoplovnih snaga na zemlji. Provode ju sve postrojbe, ali većinu zadaća preuzimaju protuzračne raketne i topničke postrojbe, koje štite vlastite snage i sredstva sprječavajući protivničke zrakoplove, helikoptere, rakete, daljinski vođene i bespilotne letjelice da ih otkriju, napadnu i unište. Aktivna protuzračna obrana podrazumijeva izravna obrambena djelovanja radi uništavanja protivničkih letjelica ili smanjenja učinkovitosti njihova napada. Uključuje uporabu zrakoplova, raketa, protuzračnoga topništva te oružja kojemu protuzračna obrana nije prvotna namjena, pri čem je nužna integracija tih sustava kroz usklađeno otkrivanje, identifikaciju, prosudbu i djelovanje. Aktivna protuzračna obrana može biti: protuzračna obrana područja, koja se obično primjenjuje kada su vlastite snage i sredstva koje treba zaštititi od napada iz zraka raspršeni na velikom području s definiranim granicama, a obično ju provode borbeno zrakoplovstvo te raketne protuzračne postrojbe srednjeg i velikoga dometa; protuzračna obrana točke, kojom se obično štite važni dijelovi snaga ili objekti na ograničenom području, a provode ju raketne postrojbe malog i srednjega dometa te protuzračne topničke postrojbe; samoobrana, tj. djelovanje razvijenih postrojbi uporabom ustrojbenih oružja i elektroničkim ratovanjem. Pasivna protuzračna obrana obuhvaća mjere za smanjivanje učinaka protivničkih zračnih djelovanja: zaklanjanje, prikrivanje, maskiranje, zavaravanje, raspršivanje, uporaba skloništa i dr. zaštitnih objekata.

Citiranje:
protuzračna obrana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50786>.