Bach, Johann Christian

Bach [bax], Johann Christian, njemački skladatelj i čembalist (Leipzig, 5. IX. 1735London, 1. I. 1782). Nazivan milanski ili londonski Bach. Najmlađi sin Johanna Sebastiana. Učio kod svojega brata Philippa Emanuela i kod G. B. Martinija u Italiji. Bio je crkveni orguljaš u Milanu, pa kraljevski »muzički meštar« u Londonu, gdje je pokrenuo i s violistom C. F. Abelom vodio glasovite koncerte (Bach-Abel-Concerts, 1764–81). Skladao talijanske opere u stilu novonapuljske škole. Svojim instrumentalnim skladbama (više od 60 simfonija, mnogobrojni koncerti, komorne i glasovirske skladbe), koje se odlikuju suptilnom pjevnošću melodike i neuobičajenom raznolikošću instrumentacije, pridonio izgrađivanju ranoklasičnog stila (bio je uzor mladomu Mozartu).

Citiranje:
Bach, Johann Christian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5084>.