TRAŽI DALJE:
STRUKE:

psihoze

psihoze (psiho- + -oza), skupni naziv za duševne bolesti koje su obilježene poremećajima u procjenjivanju zbilje, poremećajima opažanja, i/ili poremećajima u procesu mišljenja. Simptomi su tih bolesti promjene u ponašanju, motorici, raspoloženju te na području afekata, poremećaji shvaćanja, svijesti, orijentacije i pažnje, potom halucinacije, bolesne misli, bijeg misli te poremećaji ličnosti (→ depersonalizacija; disocijacija ličnosti). Psihotični simptomi javljaju se u duševnih bolesti (npr. shizofrenija ili manično-depresivna psihoza), ali i u nekih organskih bolesti, u prvom redu bolesti središnjega živčanog sustava (npr. demencija, Parkinsonova bolest, Huntingtonova bolest, tumor mozga, endokrinološke bolesti), pa se psihoze dijele na endogene i organske. Uzrok je organski uvjetovanih psihoza osnovna organska bolest koja izaziva pojavu psihotičnih simptoma, dok uzrok endogenih psihoza nije u potpunosti poznat. Liječenje psihoza ovisi o uzročnim čimbenicima. Primjenjuju se terapijski postupci kojima je svrha rehabilitacija i povratak oboljele osobe u obitelj i društvo. Organski uvjetovane psihoze liječe se lijekovima kojima se ublažavaju i uklanjaju psihotični simptomi. Endogene psihoze liječe se antipsihoticima te odgovarajućim psihoterapijskim tehnikama (individualnima, grupnima, obiteljskima). Često je nužno i bolničko liječenje, a katkad i prisilno liječenje, npr. kada je ugrožen život bolesnika ili okoline.

Citiranje:
psihoze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50959>.