TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Back, George

Back [bæk], George, engleski admiral i istraživač (Stockport, 6. XI. 1796London, 23. VI. 1878). Sudjelovao u Franklinovoj ekspediciji u Sjevernoj Americi (1819–22. i 1825–27). God. 1833. pošao u potragu za J. Rossom; tom je prilikom istraživao rijeku Great Fish (danas Back) do njezina ušća u Sjeverno ledeno more. God. 1836–37. istraživao arktičku obalu Sjeverne Amerike. Djela: Pripovijest o putovanju arktičkim kopnom do ušća rijeke Great Fish (Narrative of the Arctic Land Expedition to the Mouth of the Great Fish River, 1836) i Pripovijest o ekspediciji brodom Terror (Narrative of Expedition in H.M.S. Terror, 1838).

Citiranje:
Back, George. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5099>.