STRUKE:

Puhovski, Žarko

Puhovski, Žarko, hrvatski filozof i politolog (Zagreb, 15. XII. 1946). Studirao fiziku u Zagrebu i filozofiju u Frankfurtu, diplomirao politologiju 1972. na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, a doktorirao (1985) iz područja filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1973. asistent u Institutu za filozofiju, a od 1975. do umirovljenja 2012. predavao filozofiju politike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Gostujući predavač na sveučilištima u Berlinu, Frankfurtu, Londonu, Celovcu, Oxfordu, Bologni i dr. Prevodi s njemačkoga i engleskoga jezika. Bio je urednik u mnogim časopisima (Ideje, Kulturni radnik, Praxis, Filozofska istraživanja), od 2000. do 2007. bio je predsjednik Hrvatskoga helsinškog odbora za ljudska prava. Objavljivao radove iz filozofije politike, etike, filozofije kulture, filozofije prava, posebno se bavio filozofijom frankfurtskoga kruga. Glavna djela: Interes i zajednica (1975), Kontekst kulture (1979), Povijest i revolucija (1980), Um i društvenost (1989), Socijalistička konstrukcija zbilje (1990), Leksikon temeljnih pojmova politike (kourednik i koautor, 1990).

Citiranje:
Puhovski, Žarko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51058>.