STRUKE:

pulman

ilustracija
PULMAN, salon iz 1893.

pulman, luksuzan putnički želj. vagon, nazvan prema amer. izumitelju i poduzetniku Georgeu Mortimeru Pullmanu (1831–97), koji je proizvodnju takvih vagona organizirao u drugoj pol. XIX. st. Danas se taj naziv ponajprije odnosi na vagone za objedovanje i vagone za spavanje više klase, a njime se kadšto općenito označava luksuzno prometalo.

Citiranje:
pulman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51077>.