STRUKE:

Baconsky, Anatol E.

Baconsky [bako'nski], Anatol E., rumunjski pjesnik i esejist (Cofe-Hotin, 16. VI. 1925Bukurešt, 4. III. 1977). Prva mu je zbirka Pjesme (Poezii,1950), a nakon nje objavio je još 6 zbirki poezije. Pisao je, osim poezije, fantastične priče, eseje i putopise. Prevodio Quasimoda, Lundqvista, nordijsku i korejsku poeziju te objavio veliku antologiju Panorama suvremene svjetske poezije (Panorama poeziei universale contemporane, 1972).

Citiranje:
Baconsky, Anatol E.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5109>.