TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ad libitum

ad libitum [~ li'~] (lat.), po volji, slobodno, po vlastitoj želji. U glazbi (kratica ad lib.), naputak kojim skladatelj prepušta izvođaču na volju: (1) da u određenim odlomcima sam odabere tempo; (2) da u izvedbu uključi ili iz nje isključi dionicu pojedinoga glasa ili glazbala; (3) da određene odlomke, pa i cijele stavke, izostavi; (4) da odabere vrstu pjevačkoga glasa ili glazbala kojemu će povjeriti izvedbu određene dionice (osobito prije 1750).

Citiranje:
ad libitum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=511>.