puška

puška (njem. Büchse), dugocijevno strjeljačko oružje kojim se rukuje objema rukama, a drži se oslonjeno o rame kundakom (usadnikom). Prema namjeni može biti vojnička, lovačka ili športska.

Vojnička puška

Vojnička puška najbrojnije je ručno vatreno oružje u oružanim snagama, ponajprije namijenjeno pješaštvu za uništavanje pojedinačnih i skupnih živih ciljeva (u pokretu ili mirovanju). Puške velikoga kalibra, ili one naoružane tromblonskom minom, mogu se koristiti i za gađanje lakih oklopnih vozila, bunkera i utvrđenih objekata. Najbolji se rezultati postižu u gađanju ciljeva do 400 m, a s optičkim ciljnikom (snajperska puška) i do 1000 m. Prema kalibru može biti malog (5,6 mm), srednjeg (6,5 do 8 mm) ili velikoga kalibra (11 do 20 mm). Prema načinu rada, tj. punjenja i uporabe energije barutnih plinova koji djeluju na čelo zatvarača, postoje neautomatske (brzometne), poluautomatske i automatske puške. Kod neautomatskih pušaka barutni se plinovi rabe samo za izbacivanje zrna, a ostale su radnje (punjenje, opaljivanje i pražnjenje) ručne. Kod poluautomatskih pušaka svaki se pojedini metak ispaljuje pritiskom na obarač, a djelovanjem barutnih plinova automatski se otvara i zatvara zatvarač, izbacuje prazna čahura i u cijev ubacuje novi metak iz spremnika (magazin, šaržer). Na njih su nalik automatske puške, kod kojih se ručno opaljuje samo prvi metak. One imaju regulator paljbe za pojedinačnu ili rednu (rafalnu) paljbu. Suvremene vojničke puške kraće su i lakše, veće brzine i preciznosti gađanja.

Lovačka puška

Lovačke puške imaju manji domet od vojničkih, obično se izrađuju dvocijevne, rjeđe jednocijevne ili trocijevne. Njima se najčešće ispaljuje sačma, a za lov na krupnu divljač upotrebljava se lovački karabin, koji nalikuje vojničkoj pušci s punim metkom.

Športska puška

Športske puške kakve se koriste u strjeljaštvu konstruirane su za precizno gađanje. Imaju veću masu, znatno manje trzanje prilikom opaljenja, deblju cijev i specijalno strjeljivo. Za natjecanja se rabe puške s metkom normalnog ili maloga kalibra, ili zračne puške koje maleni projektil ispaljuju stlačenim zrakom. U športske puške ubrajaju se i podvodne puške. Služe u podvodnom ribolovu, a izbacuju strijelu s harpunom ili ostima. Izbacivanje strijele postiže se nategnutom gumenom vrpcom, stlačenom čeličnom spiralnom oprugom ili stlačenim zrakom. Domet im je dva do osam metara.

Povijesni razvoj puške

Prve sporometne puške javile su se u XV. st., a sve do početka XIX. st. imale su uglavnom glatku cijev i punile se sprijeda (sprednjače). U drugoj polovici XIX. st. zamijenile su ih brzometne puške koje su se punile odostrag (ostraguše). Tada je povećan i domet, jer je glatka cijev bila zamijenjena spiralno izolučenom cijevi, a kuglast oblik zrna valjkastim oblikom zašiljena vrha. Tijekom vremena razvijao se i način na koji se iniciralo opaljenje, od pripaljivanja baruta fitiljem (puške fitiljače) i kremenom (kremenjače) do kapsule (→ metak). U drugoj polovici XIX. st. javile su se brzometne puške sa spremnikom (magazinom), koje se zbog ponavljanja radnji nakon opaljenja nazivaju i repetirke (prve takve puške bile su tipa Henry, Winchester i Spencer). Poluautomatske i automatske puške pojavile su se 1890-ih (austrijski Mannlicher, američki Browning i Winchester, njemački Mauser).

(→ vatreno oružje)

Citiranje:
puška. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51162>.