Quintana, Manuel José

Quintana [kinta'na], Manuel José, španjolski pjesnik (Madrid, 11. IV. 1772Madrid, 11. III. 1857). Vodeći pobornik naprednjačkoga prosvjetiteljstva svojega doba. U književnosti se javio kao autor povijesnih drama Vojvoda Viseo (El Duque de Viseo, 1801) i Pelayo (El Pelayo, 1805), no proslavio se kao lirski neoklasicistički pjesnik i autor rodoljubnih tekstova u doba otpora Napoleonovoj okupaciji. Najpoznatija djela: Cervantesov život (Vida de Cervantes, 1797), Španjolskoj ekspediciji za promicanje cjepiva u Americi (A la expedición española para propagar la vacuna en América, 1806), O životu slavnih Španjolaca (Vidas de españoles célebres, 1807–33), Rodoljubne pjesme (Poesías patrióticas, 1808) i dr.

Citiranje:
Quintana, Manuel José. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51308>.