Rabadan, Vojmil

Rabadan, Vojmil, hrvatski književnik, redatelj, dramaturg, teatrolog i prevoditelj (Split, 31. VII. 1909Zagreb, 5. I. 1988). Studij romanistike završio 1932. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1957. doktorirao disertacijom Maistre Pierre Pathelin i mi. Usavršavao se u Parizu kod J. Copeaua i Gustavea Cohena. Radio je u Splitu kao gimnazijski profesor, redatelj i dramaturg u HNK-u, a 1941–45. bio je redatelj i dramaturg u zagrebačkom HNK-u te voditelj drame Hrvatskoga krugovala. Reorganizirao je i vodio Zemaljsko kazalište lutaka (1949–55), potom bio slobodni umjetnik. Jedan od najaktivnijih suradnika Hrvatskoga književnoga društva sv. Jeronima, surađivao je u Hrvatskoj pozornici, Hrvatskoj reviji, Spremnosti i dr., a u Maruliću je 1976–83. pisao rubriku Theatralia et alia. Napisao je niz dramskih djela, režirao više od 200 opera i drama, dramatizirao mnoga klasična djela hrvatske i svjetske književnosti, a operna libreta uglazbili su mu poznati skladatelji (A. Dobronić, K. Odak, I. Tijardović, J. Gotovac, B. Papandopulo). Prevodio je s francuskoga (cjelokupni opus F. Villona), starogrčkoga, latinskoga, talijanskoga, slovenskoga i bugarskoga. Djela: Mala vila (1958), Kad je žena nijema (1961), Povijest na pozornici (I–III, 1978., pod pseudonimom J. Marinov), Feniks na brijegu (1994) i dr.

Citiranje:
Rabadan, Vojmil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51342>.