TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Radeljak, Ivan

Radeljak, Ivan, hrvatski novinar i iseljenički djelatnik (Siverić, 1870Rosario, Argentina, 6. IV. 1926). Utemeljitelj hrvatskih iseljeničkih društava te pokretač i urednik iseljeničkoga tiska. Nakon nezavršenoga studija teologije u Zadru i službovanja po Dalmaciji, 1902. iselio se u Čile, a oko 1910. preselio se u Argentinu. Godine 1903. u Taltalu (Čile) utemeljio društvo Hrvatski skup. Najznačajniji su mu projekti bili list Zajednica (Rosario, 1911–27), kojemu je bio nakladnik i urednik, te krovna iseljenička organizacija Hrvatski savez u Južnoj Americi (1913), kojim je predsjedavao. List i organizacija nastupali su u nacionalnopreporodnom duhu. Za I. svjetskog rata Radeljak se nije priključio moćnomu jugoslavenskom iseljeničkom pokretu u Južnoj Americi, nego je tražio očuvanje hrvatskoga nacionalnoga identiteta i državne individualnosti, zbog čega je bio žestoko napadan i ometan u radu.

Citiranje:
Radeljak, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51420>.