Badalić, Josip

ilustracija
BADALIĆ, Josip

Badalić, Josip, hrvatski književni povjesničar (Deanovec, 7. VI. 1888Zagreb, 11. VIII. 1985). Klasičnu filologiju i slavistiku studirao u Zagrebu (1909–11) i Berlinu (1911–12), doktorirao u Zagrebu (1919). Radio kao knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (1919–45), a bio je i ravnatelj Drame HNK-a u Zagrebu (1940–41). Godine 1945. utemeljio je Katedru za rusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao do umirovljenja 1959. Predavao je i na više inozemnih sveučilišta. Dobio je Nagradu za životno djelo (1971). Pisao je slavističke rasprave i oglede iz ruske književnosti, posebice dramske, komparatističke studije o hrvatsko-ruskim književnim vezama (Rusko-hrvatske književne studije, 1972), tekstološke i bibliografske radove. Priredio je i preveo više izdanja ruskih pisaca.

Citiranje:
Badalić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5148>.