Radovi Zavoda za hrvatsku povijest

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, časopis Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koji objavljuje istraživačke, teoretske i metodološke radove uglavnom iz povijesti. Pokrenut je 1971. kao godišnjak pod naslovom Radovi. Institut za hrvatsku povijest, a uređivali su ga I. Kampuš (do 1976), N. Stančić (1977–81) i J. Lučić (1982–86). Od 1987. izlazi pod sadašnjim naslovom. God. 1987–93. uređivao ga je J. Lučić, 1994–2004. Mario Strecha, 2005–09. Borislav Grgin, a od 2010. glavni je urednik Hrvoje Gračanin. Časopis prati suvremene tokove u razvoju hrvatske historiografije, a osim znanstvenih radova objavljuje i povijesnu građu.

Citiranje:
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51576>.