TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Badev, Atanas

Badev [ba'~], Atanas, makedonski skladatelj, zborovođa i glazbeni pedagog (Prilep, 14. I. 1860Sofija, 21. IX. 1908). Prvi makedonski glazbenik sa stručnom naobrazbom (učenik M. A. Balakireva i N. Rimski-Korsakova u Sankt Peterburgu). Nastavnik u Solunu, Rusama, Samokovu i Kjustendilu. Prvi pokušao sistematizirati metroritamska obilježja makedonske pučke glazbe. Harmonizirao makedonske pučke napjeve za zbor. Od crkvenih i svjetovnih skladbi sačuvana je samo Zlatoustova liturgija (1898) za mješoviti zbor.

Citiranje:
Badev, Atanas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5174>.