Ranganathan, Shiyali Ramamrita

Ranganathan [~na'tʰan], Shiyali Ramamrita, indijski knjižničar (Shiyali, Madras, 9. VIII. 1892Bangalore, 27. IX. 1972). Utemeljitelj indijskoga bibliotekarstva. Po osnovnom obrazovanju matematičar, bibliotekarstvom se počeo baviti 1924., kada je bio imenovan prvim voditeljem knjižnice Sveučilišta Madras. Godine 1924–25. studirao je bibliotekarstvo u Velikoj Britaniji, gdje se upoznao s radom poznatih britanskih knjižničara i knjižnica. Nakon povratka u Indiju radio je kao sveučilišni knjižničar na sveučilištima Madras (1924–44) i Banaras Hindu (1945–47), a zatim kao profesor bibliotekarstva na više indijskih sveučilišta. Osnovao je Centar za dokumentacijska istraživanja i izobrazbu u Bangaloreu 1962. i uz rad toga centra ostao je vezan do smrti. Bio je predsjednik Indijskoga knjižničarskoga društva (1944–53) i potpredsjednik FID-a (1953–56. i 1958–61). Tvorac je Klasifikacije s dvotočkom (Colon Classification, 1933), prve facetne knjižnične klasifikacije, koja je utjecala i na preradbu novijih izdanja Deweyeve decimalne klasifikacije, Univerzalne decimalne klasifikacije i Blissove bibliografske klasifikacije. Poznat je i kao autor tzv. Pet zakona knjižnične znanosti, oblikovanih 1928. i objavljenih u knjizi (Five Laws of Library Science, 1931), koji se i danas navode kao osnovna načela po kojima bi trebala poslovati idealna knjižnica. Ostali značajniji radovi: Pravilnik za stručni katalog (Classified Catalogue Code, 1934), Uvod u knjižničnu klasifikaciju (Prolegomena to Library Classification, 1937), Teorija knjižničnoga kataloga (Theory of Library Catalogue, 1938), Odrednice i pravila (Headings and Canons, 1955). Pokrenuo je i bio urednikom knjižničarskih časopisa s međunarodnim ugledom. Držao je predavanja u mnogim zemljama pa tako i u Hrvatskoj kao član IFLA-ina Vijeća koje je 1954. zasjedalo u Zagrebu.

Citiranje:
Ranganathan, Shiyali Ramamrita. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51793>.